Nieuwsbericht okt. 2014

VN-topman Jan Vandemoortele: Opvolger Millenniumdoelstellingen gedoemd tot mislukken

Jan Vandemoortele was ruim dertig jaar aan de slag bij de Verenigde Naties en is één van de co-auteurs van de Millenniumdoelstellingen (MDG's). Dat is een set van acht doelen, waarvan het eerste ‘doel’ wellicht meest bekend is: het halveren van extreme armoede en honger. In 2000 werden de zogenaamde MDG's vastgelegd door de lidstaten van de VN en volgend jaar loopt de deadline af. ‘Ze zijn bijlange niet gehaald’, zegt Vandemoortele in een interview met MO*. De opvolger van de MDG'S is trouwens tot mislukken gedoemd, aldus de intussen gepensioneerde VN-topman.
Volgend jaar lopen de millenniumdoelen af. Momenteel wordt er druk onderhandeld over de opvolgers daarvan, die in september 2015 worden vastgesteld. Jan Vandemoortele, ruim 30 jaar werkzaam bij de VN en medeauteur van de millenniumdoelstellingen, ziet het somber in. “Dit gaat niet. Dit kan niet werken.”

In een interview met het Vlaamse tijdschrift MO* vertelt Vandemoortele over zijn twijfels over de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Meer dan 100 doelen
“Toen wij de uiteindelijke millenniumdoelstellingen op papier zetten, hadden we achttien streefdoelen (gegroepeerd onder de 8 gekende doelstellingen, red.). De werkgroep die de SDG’s voorbereidt, heeft al meer dan 100 streefdoelen op tafel gelegd. Ze maken er een soepje van”, aldus Vandemoortele. 

Het huidige voorstel van de VN-werkgroep bevat 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, met 169 subdoelen.

Een monster
Volgens Vandemoortele wil iedereen zijn ei kwijt in de nieuwe doelstellingen, van VN-lidstaten tot NGO’s en denktanks. Dat leidt volgens hem niet tot een solide lijst nieuwe doelen, maar tot ‘een menu dat niets oplevert’. “Er is een groeiende groep mensen die roept: we hebben een monster gebaard. Dit kan niet werken, want we hebben teveel targets.” De VN-topman staat daar naar eigen zeggen niet alleen in. Ook ‘zwaarwichtige stemmen uit het Zuiden’ zoals Graça Machel en Desmond Tutu twijfelen aan de nieuwe doelen.

Teken des tijds
“De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een teken des tijds. We evolueren naar meer polarisatie en minder samenwerking: een overgangsfase die, vrees ik, tientallen jaren zal duren”, aldus Vandemoortele.