"Kerk in Nood"; zie pagina op hun website. (Aid to the Church in Need)

maart 2010:


Citaat:

“De katholieke Kerk in Malawi staat voor enorme uitdagingen. Zo is het één van de landen dat het zwaarst te lijden heeft door aids. Deze plaag laat veel wezen achter, waarvoor de Kerk zorg draagt. Veel van die kinderen in Malawi zijn jonger dan 14 jaar.
Dat vergt goede herders en het aantal priesters moet dringend worden versterkt. Volgens een priester uit Malawi verwachten mensen 'alles' van hun priester in elke soort situatie die zich voordoet: geestelijke, pastorale en materiële hulp. Een priester is alles voor de mensen, geeft alles en toch is dit 'alles' nog veel te weinig, als men de enorme behoeften aanschouwt.
Het vormingsprogramma, dat de bisschoppen uitwerkten, leert priesters om te gaan met de vele uitdagingen, waarmee zij geconfronteerd worden. Het omvat niet alleen een pastorale en theologische vorming, bezinning, gebed en gezamenlijke liturgische vieringen, maar ook praktische vragen zoals het bevorderen van de roepingen in Malawi of de ondersteuning in het parochiewerk.”